Activitățile proiectului

 

A1. Managementul proiectului

A2. Promovarea și asigurarea vizibilității proiectului

A3. Acreditarea serviciilor de informare și consiliere profesională

A4. Înființarea, dezvoltarea și funcționarea a 3 centre de asistență  rurală în 3 regiuni de dezvoltare

A5. Pregătirea conceptului și a planului de campanie de informare și conștientizare

A6. Organizare eveniment național de lansare a campaniei de informare și conștientizare

A7. Desfășurarea campaniei de informare și conștientizare în 3 regiuni de dezvoltare

A8. Atragerea grupului țintă la cursurile din cadrul proiectului

A9. Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională

A10. Furnizarea de servicii de mediere pe piata fortei de munca

A11. Organizarea a 9 serii de cursuri de ințiere în competențe informatice: 180 participanți 

A12. Organizarea a 10 serii de cursuri de calificare nivel 1 pentru meseriile: frizer, manichiurist-pedichiurist, tâmplar manual artizanal, modelator ceramică: 165 participanți 

A13. Organizarea a 9 serii de cursuri de inițiere în competențe antreprenoriale: 180 participanți

A14. Asistență/consiliere în accesarea oportunităților de finanțare a inițiativelor antreprenoriale pentru participanșii la curs 

A15. Desfășurarea unei competiții de idei de inițiative antreprenoriale în spațiul rural pentru participanții la cursurile de antreprenoriat.

Continutul acestui site nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

POSDRU/135/5.2/S/129054 Formare profesională şi antreprenoriat-şanse pentru dezvoltarea mediului rural!