Obiectivul general: creşterea capacităţii persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, persoanelor inactive, a persoanelor in cautarea unui loc de munca şi a şomerilor din mediul rural aferent regiunior Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Sud Est de a fi incluse pe piaţa muncii, prin dobandirea de abilitati şi aptitudini cerute pe piaţa muncii din Romania.

 

Obiectivele specifice:

1.) Creșterea nivelului de constientizare a 630 persoane din mediul rural, persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive si persoane în căutarea unui loc de munca, din 3 regiuni de dezvoltare ale Romaniei cu privire la oportunitățile de dezvoltare locală (facilitarea accesului pe piata muncii și antreprenoriat) oferite de proiect. 

 

2.) Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor din mediul rural, persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de munca, din cele 3 regiuni din Romania, prin oferirea de servicii de informare și consiliere profesională și mediere pe piața muncii.

 

3.) Dezvoltarea competențelor profesionale pentru 525 de persoane ocupate în agricultura de subzistență, persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de munca, din mediul rural aferent celor 3 regiuni, prin furnizarea de programe de formare profesională.

 

4.) Stimularea dezvoltării rurale sustenabile, prin furnizarea de asistență  în dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale non-agricole către 180 persoane din mediul rural precum persoane ocupate în agricultura de subzistență persoane inactive și persoane în căutarea unui loc de muncă.

 

Continutul acestui site nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

POSDRU/135/5.2/S/129054 Formare profesională şi antreprenoriat-şanse pentru dezvoltarea mediului rural!