DEROGARE LA CONTROLUL pentru AJUTOARELE din APICULTURĂ!

N VIGOARE! Apicultorii care beneficiază de ajutoarele europene și de stat disponibile pentru apicultură nu vor mai fi supuși acelorași verificări, așa cum s-a întâmplat anul trecut. În condițiile pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană a adoptat REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/532 AL COMISIEI din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020 ceea ce privește anumite controale administrative și la fața locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune.

Regulamentul UE de derogare a fost publicat pe 17 aprilie 2020 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și a intrat în vigoare luni, 20 aprilie 2020. Potrivit Regulamenutului Comisiei Europene se fac derogări, pentru anul 2020, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol.

România poate să înlocuiască verificările la fața locului pentru măsurile incluse în Programul apicol cu fotografii, conversații video.

Derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368

Articolul 18

Prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368, în cursul anului apicol 2020, statele membre pot decide să devieze de la pragul de 5 % referitor la controalele la fața locului asupra solicitanților de ajutor din cadrul programelor apicole, cu condiția să înlocuiască controalele la fața locului planificate cu controale alternative, solicitând fotografii, purtând conversații video sau prin orice altă modalitate pe care se poate baza verificarea punerii corecte în aplicare a măsurilor incluse în programul apicol.

derogare-apicol_b

Articolul 8, alineatul 3, din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 la care se face derogare pentru acest an este următorul:

Articolul 8

Controale

(3) Statele membre se asigură că cel puțin 5 % din solicitanții de ajutor din cadrul programelor apicole sunt supuși controalelor la fața locului.

Eșantioanele supuse controalelor se extrag din întreaga populație de solicitanți și includ:

(a) un număr de candidați selectați în mod aleatoriu, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă;
(b) numărul de solicitanți selectați pe baza unei analize a riscurilor în funcție de următoarele criterii:
(i) valoarea finanțării alocate beneficiarilor;
(ii) natura acțiunilor finanțate în cadrul măsurilor referitoare la apicultură;
(iii) concluziile controalelor anterioare la fața locului;
(iv) alte criterii care se stabilesc de statele membre.

Sursa

https://www.agroinfo.ro/economic/derogare-la-controlul-pentru-ajutoarele-din-apicultura

 

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top