OFICIAL MADR! ACTE ȘI CONDIȚII AJUTOR PENTRU SECETĂ!

SCHEMĂ NOUĂ DE AJUTOR DE STAT. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi pe site-ul oficial proiectul Ordonanței de Urgență pentru schema de ajutor acordată fermierilor care au avut pierderi din cauza secetei extreme din acest an. Fermierii care nu au depus cererea unică la APIA pentru subvențiile aferente acestui an nu se încadrează pentru plata ajutorului la secetă.

Potrivit proiectului de act normativ, pe baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole sunt 34.647 de fermieri afectați de seceta pedologică și 1.168.064,79 ha cu culturi agricole înființate în toamna anului 2019 calamitate în grade diferite de afectare pe areale agricole importante la nivel național, după cum urmează: grâu 833.213,53 ha, secară 314,5 ha, triticale 5.112,51 ha, orz 175.680,44 ha, orzoaică 16.613,71 ha, ovăz 628,69 ha și rapiță 136.501,41 ha.

CUANTUM AJUTOR

BENEFICIARII AJUTORULUI!

Beneficiarii schemei de ajutor sunt producătorii agricoli care-și desfășoară activitatea în domeniul producției agricole primare și au depus cerere unică de plată pe suprafață în Campania 2020, respectiv:

a) producătorii agricoli persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor OUG nr.44/2008:
b) producătorii agricoli constituiți în forme de organizare juridică potrivit legislației în vigoare.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească sunt:

a) să dețină proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, în care procentul de calamitate este de peste 30%;
b) suprafața calamitată să reprezinte un procent de peste 30% din suprafața totală declarată în cererea unică de plată în anul 2020, aferentă culturii calamitate;
c) să fie înregistrați în evidențele APIA în anul 2020, cu cerere unică de plată pe suprafață.

ACTE NECESARE

a) copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;
b) coordonate bancare/trezorerie, în condițiile în care nu se mențin coordonatele bancare/trezorerie existente la Cererea unică de plată din Campania 2020; copiile documentelor de identificare/coordonate bancare existente la dosarul cererii unice de plată depusă la APIA rămân valabile și pentru acordarea ajutorului de stat pentru secetă.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru secetă se depune la APIA până la data de 14 august inclusiv, iar documentele vor fi anexate în copie și vor purta sintagma conform cu originalul, vor fi datate și semnate de beneficiar.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor este de 1.088.409,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat.

Login pentru a posta comentarii
Go to top