SCHIMBARI LA ORDONANTA SUBVENTIILOR. NOI REGULI PENTRU INCASAREA BANILOR!

Noi reguli pentru incasarea subventiilor achitate de agentia de plati, propuse de Ministerul Agriculturii. Schimbarile sunt propuse intr-un proiect de modificare si completare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020, aflat in dezbatere publica pe site-ul MADR, potrivit Agrointeligenta

Iata care sunt principalele modificari propuse de Ministerul Agriculturii:

La articolul 6, alineatele (1) – (7) se modifica și vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 6.(1) Fermierul care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe, calculate conform art. 12 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, cu modificarile și completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul nr. 639/2014, care nu au depasit cuantumul de 5.000 euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale, definita potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), d) si e), este fermier activ si poate beneficia de plati directe.

(2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro se pot inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care 2 desfasoara o activitate agricola. Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderi familiale, rezultate ca urmare a inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului, se subroga in drepturi si obligatii persoanei fizice, in ceea ce priveste patrimoniul de afectatiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008.

(3) Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu se inregistreaza potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului cu activitate agricola. In cazul in care nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(41 ) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014, care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care nu sunt inregistrati la Oficiul National al Registrului Comertului trebuie sa furnizeze actul de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola.

In cazul in care din actul de infiintare nu reiese activitatea agricola, trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport si terenuri destinate activitatilor de recreere pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) cuantumul anual total al platilor directe reprezinta cel putin 5% din veniturile sale totale obtinute din activitati neagricole in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;

b) veniturile totale obtinute in cadrul exploatatiei din activitati agricole reprezinta cel putin o treime din veniturile totale obtinute in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

(6) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care in anul anterior de plata ar fi avut dreptul la plati directe calculate conform art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 care depasesc cuantumul de 5.000 euro si care gestioneaza firme/companii de constructii, administratori de paduri de stat/private, penitenciare, unitati administrativ – teritoriale: comune, municipii, orase, judete pot fi considerate fermier activ, daca indeplinesc una dintre conditiile prevazute la alin. (5) lit. a) sau b).

(7) In sensul alin. (5) pentru persoanele juridice și in cazul fermierilor prevazuti la alin. (3), dovezile verificabile sunt documente din care sa reiasa veniturile totale si veniturile obtinute din activitatile agricole și activitati neagricole, care se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale.”

Atentie! La articolul 6, alineatul (8) se abroga. AdicaIn cazul fermierilor persoane fizice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5.000 euro care, potrivit legii, nu intocmesc situatii financiare anuale, dovezile verificabile sunt declaratiile privind veniturile, precum si alte documente emise de unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice sau de Agentia Nationala de Administrare Fiscala care se prevad prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

 De precizat ca cetatenii si institutiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii in termen de 10 zile de la data publicarii pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Sursa: Agrointeligenta

 

Login pentru a posta comentarii
Go to top