CE BANI vor intra IN CONTURILE FERMIERILOR pana in 2020!

Sume de bani pregatite pentru conturile productorilor agricoli! In perioada urmatoare, Romania are prevazute programe pentru dezvoltarea rurala, bani ce sunt esalonati pana in 2020. 

Programul de dezvoltare rurala 2014-2020 traseaza prioritatile Romaniei pentru utilizarea celor aproximativ 9,5 miliarde euro fonduri publice disponibile (8,1 miliarde euro din bugetul FEADR si 1,4 miliarde euro reprezentand cofinantarea nationala), potrivit Agrointeligenta.

Alocarea publica totala este impartita pe 6 prioritati de dezvoltare rurala (PDR), conform PNDR 2014-2020:

– PDR 1 ”Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si zonele rurale” – alocare de 169,28 milioane euro;

-PDR 2: ”Cresterea viabilitatii fermelor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor” – alocare de 1.864,16 milioane euro;

-PDR 3: ”Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare si comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura”- alocare de 995,37 milioane euro; 

-PDR 4: ”Refacerea, conservarea si consolidarea ecosistemelor legate de agricultura si silvicultura” – alocare de 2.813,74 milioane euro;

-PDR 5: ”Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si rezistenta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic” – alocare de 1.025,84 milioane euro; 

-PDR 6: ”Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale”- alocare de 2.563,69 milioane euro. 

La alocarile mentionate mai sus, pe prioritati de dezvoltare rurala, se adauga alocarea pentru masura de Asistenta tehnica de 209,84 milioane euro. Toate aceste prioritati faciliteaza realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, de protectia mediului si de atenuare a efectelor schimbarilor climatice si adaptare la acestea.

Ce masuri vrea sa ia MADR pentru absorbtia banilor europeni

Pentru a aduce cat mai multi bani europeni in tara, MADR are in vedere o serie de prioritati pentru perioada urmatoare. Printre acestea se numara:

– Simplificarea procedurilor de lucru la nivelul AFIR pentru procesarea cu celeritate a cererilor de plata ale beneficiarilor;

– Depunerea on-line a proiectelor;

– Limitarea la minimum a documentelor solicitate la depunerea proiectelor;

– Publicarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului si a documentelor de procedura aferente, in forma finala aprobata, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finantare;

– Imbunatatire cunostintelor la nivelul beneficiarilor – prin intermediul masurii „Transfer de cunostinte si actiuni de informare” se vor finanta cursuri de instruire si informare de scurta durata pentru solicitantii PNDR in vederea implemetarii cu succes a proiectelor PNDR;

– Crearea unui fond de creditare finantat din program in vederea acompanierii masurilor prevazute in PNDR cu instrumente financiare menite sa sprijine beneficiarii pentru finantarea investitiilor.

Sursa: Agrointeligenta

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top