Imprimă această pagină

Noi reguli, mai simple, pregatite pentru transformarea societatilor agricole in societati comerciale

Proprietarii de terenuri agricole, care fac parte din diferite forme de asociere avand ca scop exploatarea terenurilor agricole, vor avea de anul acesta la dispozitie o procedura mai simpla de transformare a respectivelor societati agricole in societati comerciale, cu posibilitatea de a accesa astfel noi mijloace de capitalizare, scrie Profit.ro.

Noile reguli urmeaza sa fie discutate de autoritati.

Societatile agricole sunt societati de tip privat, cu un numar nelimitat si variabil de asociati, avand ca obiect exploatarea agricola a pamantului, uneltelor, animalelor si a altor mijloace aduse in societate, precum si realizarea de investitii de interes agricol.

Societatile agricole nu au insa caracter comercial, iar proiectul legislativ prevedea initial posibilitatea transformarii acestora doar in societati pe actiuni, dar, in urma discutiilor din comisia de specialitate, proiectul a fost modificat astfel incat sa dea posibilitatea transformarii societatii agricole in orice forma de societate comerciala, fie ea pe actiuni sau cu raspundere limitata, asa cum prevede Legea societatilor comerciale.

Fata de societatile agricole, societatile comerciale au ca avantaje posibilitati variate de dezvoltare si finantare a activitatii, ca urmare, de pilda, a constituirii capitalului prin subscriptie publica sau listarii companiei la Bursa de Valori. Totodata, transmiterea actiunilor sau partilor sociale este mult mai simpla, iar actionarii raspund de obligatiile asumate de societate numai in limita valorii actiunilor subscrise.

Avand in vedere faptul ca transformarea unei societati agricole in societate comerciala necesita formalitäti multiple pentru infiintare, in comparatie cu alte forme organizatorice-juridice, initiatorii legii au propus o procedura mai simpla de transformare in societati comerciale.

Ca urmare, procedura presupune doar obligatia asociatilor de a depune o cerere de transformare a societatii agricole in societate comerciala, insotita de hotararea adunarii generale extraordinare a membrilor asociati si de dovada verificarii disponibilitatilor si rezervarii de firma eliberate de Oficiul Registrului Comertului, la judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul societatea agricola. In urma depunerii documentelor coresunzatoare, societatea agricola se radiaza de drept.

Proiectul pregatit acum impune, insa, conditia ca pentru o perioada de 5 ani de la constituirea noii societati comerciale, partile sociale sau actiunile sa circule cu respectarea dreptului de preferinta al asociatilor, in conditiile Legii societatilor.

Societatile transformate vor beneficia si de prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: Profit.ro

 

Login pentru a posta comentarii