SUBVENȚIILE pentru PAJISTI COMUNALE. Cine poate cere la APIA ACESTI BANI AN 2017!

Subvenții 2017! Banii pe care APIA ii plateste fermierilor pentru pajistile comunale sunt de mare interes pentru producatorii agricoli care pot beneficia de o subvenție suplimentara pe langa cea pentru cultura mare sau animale, scrie Agrointeligenta.

Pentru pajistile comunale concesionate/inchiriate in conditiile legii de catre asociatiile crescatorilor de animale, beneficiarii platilor pot fi:

  • Membrii asociatiei care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata de pajiste concesionata/inchiriata. Calculul suprafetelor aferente fiecarui membru se efectueaza proportional cu numarul de UVM (unitate vita mare n.r) ale fiecarui membru in parte cu care asigura cel putin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha prin pasunat, la data depunerii cererii unice de plata, pentru suprafata concesionata/inchiriata de catre asociatie;
  • Asociatia crescatorilor de animale care efectueaza activitatea agricola pe suprafata concesionata/inchiriata, asigurand cel putin incarcatura minima de animale de 0,3 UVM/ha, prin pasunat cu animalele inscrise in exploatatia asociatiei inregistrata in Registrul national al exploatatiilor pe perioada pasunatului.

Atenție! Arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) inchiriat(e) si/sau imprumutate spre folosința.

Va reamintim ca puteți depune cererea unica pana pe 15 mai. La depunerea cererii unice de plata fermierul trebuie sa prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legala a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Facem precizarea ca aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel puțin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Potrivit prevederilor legislatiei europene si nationale, orice fermier care solicita plati in cadrul schemelor de plata/masurile de sprijin/ajutor aferente Campaniei 2017, cu excepția Ajutoarelor Naționale Tranzitorii sector vegetal si zootehnic, trebuie sa respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) si Cerintele Legale in Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent de marimea lor.

Pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala se aplica cu prioritate cerințele specifice acestor masuri, iar elementele privind ecocondiționalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate in cadrul acestor masuri.

APIA face un apel la fermieri pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererii, sa se prezinte la data si ora la care sunt programați conform INVITAȚIEI primite.

Sursa: Agrointeligenta

Login pentru a posta comentarii
Go to top