Subventii agromediu: cum se calculeaza valorile incarcaturii de animale si ale ingrasamintelor organice

O serie de conditii de eligibilitate si cerinte specifice sau cerinte de baza ale angajamentelor incheiate de fermieri in cadrul M10, M11 si M214, se refera la incarcatura minima/maxima de animale acceptate pe unitatea de suprafata (UVM/ha) sau la cantitatea maxima de ingrasaminte organice (cantitatea de azot substanta activa – Kg N s.a.) care pot fi utilizate, potrivit stiriagricole.ro.

Pentru calculul acestor parametri de catre fiecare beneficiar al masurilor de mediu si clima, este necesara parcurgerea unor pasi simpli de calcul, care sunt prezentati in cele ce urmeaza.

Conversia numarului de animale in coeficient „Unitate Vita Mare” (UVM)

Pentru conversia numarului de animale in echivalent „Unitate Vita Mare” (UVM) trebuie utilizate datele din tabelul de conversie a animalelor in UVM, potrivit Ghidului beneficiarului masurilor de mediu si clima din PNDR 2014 2020, anul 2017, publicat pe site-ul APIA.

– Tauri, vaci si alte bovine de mai mult de doi ani si ecvidee de mai mult de sase luni – 1,00 (Coeficient de conversie – UVM/cap)

– Bovine intre sase luni si doi ani – 0,60

– Bovine de mai putin de sase luni – 0,40

– Ovine – 0,15

– Caprine – 0,15

Pentru a calcula incarcatura de animale pe hectar se va proceda astfel:

  • se inmulteste numarul de animale cu care se pasuneaza cu coeficientul prezentat in tabelul anterior,
  • produsul se imparte la suprafata totala de pajiste permanenta existenta in ferma (solicitata si nesolicitata la plata in cererea unica – PP si PPn).

Conversia gunoiului de grajd in azot substanta activa (kg N s.a.)

Pentru a putea calcula daca s-a aplicat o cantitate corespunzatoare de gunoi de grajd in raport cu cerintele impuse de fiecare pachet (ex. 40 kg N s.a. in cazul P1 al M10), tabelul urmator prezinta compozitia chimica a gunoiului de grajd de diferite proveniente. Pe baza acestor date se poate estima cantitatea de azot continuta la o tona de gunoi de grajd.

tabel 1

Astfel, pentru incadrarea in valorile maxime permise de cerintele specifice, respectiv de cerintele de baza ale M10 si M11, cantitatea maxima permisa a fi aplicata pe suprafetele aflate sub angajament sau celelalte suprafete ale fermei sunt urmatoarele:

tabel 2

Exemplu de calcul UVM/ha:

10 oi x 0,15 + 2 vaci de lapte x 1 UVM + 1 cal x 1 UVM = 1,5 UVM + 2 UVM + 1 UVM = 4,5 UVM

Pentru a putea respecta cerinta conform careia maximul admis in cazul P1 al M10 este de 1 UVM/ha, fermierul trebuie sa:

  • detina in cadrul fermei o suprafata de pajisti permanente de minim 4,5 ha, in cazul in care are in desfasurare un angajament de agro-mediu si clima pe intreaga suprafata a fermei sau
  • se asigure de faptul ca suprafata aflata sub angajament (mai mica de 4,5 ha) nu este utilizata pentru pasunat de intregul efectivul de animale detinut, pe aceasta suprafeta nu depaseste maximul admis (1 UVM/ha) si sa asigure APIA de aceasta situatie (ex. angajamentul este incheiat pentru 2,5 ha pe care pasuneaza cele 2 vaci de lapte si calul, iar oile pasuneaza pe alte suprafete pe terenul altui fermier care nu solicitat sprijin la APIA).

Exemplu de calcul kg N s.a./ha:

1 UVM = 40 kg N s.a./an
10 oi x 0,15 + 2 vaci de lapte x 1 UVM + 1 cal x 1 UVM = 1,5 UVM + 2 UVM + 1 UVM = 4,5 UVM
-> 4,5 UVM = 180 kg N s.a./an

Pentru a putea respecta cerinta conform careia maximul admis in cazul P1 al M10 este de 40 kg N s.a./ha, fermierul trebuie sa:

  • detina in cadrul fermei o suprafata de pajisti permanente de minim 4,5 ha, in cazul in care are in desfasurare un angajament de agro-mediu si clima pe intreaga suprafata a fermei sau
  • se asigure de faptul ca pe suprafata aflata sub angajament (ex. 2,5 ha de pajisti permanente – mai mica de 4,5 ha) nu aplica intreaga cantitate de gunoi de grajd, ci utilizeaza alte suprafete (ex. 0,5 ha) pentru care nu exista angajamente pentru aplicarea cantitatii suplimentare de gunoi de grajd (fara insa a depasi pe nicio parcela cantitatea de 170 kg s.a./ha/an). In aceasta situatie fermierul va trebui sa asigure APIA ca cerinta specifica nu este incalcata (ex. a aplicat 40 kg N s.a/ha x 2,5 ha = 100 kg N s.a., iar pe restul suprafetei a aplicat cantitatea ramasa de gunoi de grajd (ex. 80 kg N s.a. / 0,5 ha = 160 kg N s.a./ha < 170 kg N s.a./ha/an).

In cazul in care efectivul de animale din ferma depaseste limita maxima admisa (ex. 1 UVM/ha in cazul P1 al M10) sau conduce la indicarea depasirii cantitatii maxime permise de gunoi de grajd (ex. 40 kg N s.a./ha/an in cazul P1 al M10), acest lucru nu constituie in mod implicit o incalcare a angajamentului, ci indica o susceptibilitate ca angajamentul ar putea sa nu fie respectat.

In aceasta situatie, fermierul este invitat sa se prezinte la APIA cu documente doveditoare si declaratie pe proprie raspundere (Anexa nr. 2) prin care poate justifica faptul ca cerintele au fost respectate (ex. prin hranirea surplusului de animale cu nutreturi achizitionate si prin utilizarea gunoiului de grajd rezultat de la surplusul de animale pe alte suprafete agricole apartinand fermei decat cele aflate sub angajamente sau prin vanzarea gunoiului de grajd excedentar sau prin depozitarea gunoiului de grajd in facilitati existente la nivel local/comunal/judetean). Neprezentarea de catre fermier a clarificarilor solicitate se sanctioneaza.

Documentele doveditoare pentru:

  • furajarea din alte surse sunt: – facturile fiscale de achizitionare a fanului in cazul in care acesta este achizitionat de la persoana juridica si/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol in cazul in care fanul este achizitionat de la persoane fizice, chitante, bon fiscal, facturi pentru alte tipuri de furaje.
  • modul de utilizare a gunoiului de grajd care rezulta de la animalele care depasesc incarcatura maxima admisa de UVM/ha sunt: facturi, chitante, bonuri fiscale, inscrisuri sub semnatura privata

Fermierul va trebui sa prezinte Caietul de agro-mediu completat si documentele justificative privind numarul de animale care a determinat depasirea UVM/ha sau a cantitatii medii de N s.a./ha la nivelul fermei. In cazul in care din documentele prezentate de fermier nu reiese ca cerintele au fost respectate (fermierul nu prezinta documente justificative, actele doveditoare sunt incomplete sau insuficiente, declaratia pe proprie raspundere furnizeaza date contradictorii cu celelalte documente doveditoare), se efectueaza verificarea pe teren a numarului de animale din exploatatia aflata sub angajament si a modului de utilizare a gunoiului de grajd.

Sursa: stiriagricole.ro

Login pentru a posta comentarii
Go to top