PNDR: conditii obligatorii pentru accesarea fondurilor europene dedicate fermelor mici

Numerosi agricultori din intreaga tara au accesat anul trecut fonduri europene nerambursabile pentru ferme mici, in valoare de 15.000 euro pe proiect, in cadrul submasurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din PNDR 2020, scrie stiriagricole.ro.

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, conform Ghidului solicitantului.

In primul rand, beneficiarul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici. Se va verifica inclusiv conditia de intreprinderi partenere sau legate pentru incadrarea in categoria de microintreprindere sau intreprindere mica. Vor fi eligibili solicitantii care, indiferent de activitatea desfasurata si in alte intreprinderi agricole sau non-agricole, respecta statutul de microintreprindere/ intreprindere mica.

De asemenea, beneficiarul trebuie sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard) – ferma mica.

Stabilirea dimensiunii economice se face conform situatiei existente la momentul depunerii Cererii de Finantare, asa cum este inregistrata in IACS4 – APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol.

Totodata, beneficiarul trebuie sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului.

Se va tine cont de inregistrarea exploatatiei, indiferent de forma de organizare economica cu care figureaza in Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul National al Exploatatiilor (RNE), precum si la Primarie in Registrul Agricol, cu cel putin 24 de luni inaintrea depunerii Cererii de Finantare.

O alta conditie obligatorie este ca solicitantul sa prezinte un Plan de Afaceri si sa nu fi beneficiat de sprijin anterior prin aceasta submasura din PNDR 2014-2020.

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul acestei submasuri prin PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura.

In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr. 397/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului).

In cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul Solicitantului, exceptând cultura de capsuni in spatii protejate si pepinierele, acestea putând fi infiintate pe intreg teritoriul national.

Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua); in cazul in care in cadrul exploatatiei agricole exista o platforma de gestionare a gunoiului de grajd care respecta normele de mediu/ care trebuie adaptata la normele de mediu, in Planul de Afaceri se va detalia acest aspect.

Sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr-o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin. Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Nu este obligatoriu ca solicitantul sa fie incadrat intr-o activitate salarizata, aceasta conditie se aplica doar solicitantilor care se afla intr-o astfel de situatie. Locul de munca poate fi considerat sediul social sau punctul de lucru al angajatorului, care trebuie sa fie in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT-ului in care este inregistrata exploatatia.

In cazul in care solicitantul va fi incadrat intr-o activitate salarizata, ulterior termenului de maxim 9 luni de la data semnarii deciziei de finantare, acesta va notifica AFIR cu privire la locul de munca, in termen de 10 zile calendaristice de la data angajarii.

Sprijinul nerambursabil este de maximum 15.000 euro si se acorda in doua transe astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum 3 ani de la primirea deciziei de finantare.

Sursa: stiriagricole.ro

Login pentru a posta comentarii
Go to top