PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala

VEDETI AICI PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA ACTUALIZAT

CE finanteaza:

- crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole;
- diversificarea economiei locale;
- crearea conditiilor de productie
- crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor culturale.

CINE poate obtine finantare:

- persoane fizice;
- micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;
- autoritatile publice locale;
- organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
- comunitatea locala.

Bugetul total

2010 - 1.359.770.651 Euro
2011 - 1.357.854.634 Euro
2012 - 1.359.146.997 Euro
2013 - 1.356.173.250 Euro

Total  6.875.817.062 Euro

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier


Masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta


Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri

Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole

Masura 122 - Imbunatatirea valorii economice a padurii
.

Masura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere


Masura 111 - Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte


Masura 125 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturiiMasura 142 - Infiintarea grupurilor de producatori
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Masura 143 - Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori
Nu a fost lansata.

Axa prioritara 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

Masura 211 - Sprijin pentru zona montana defavorizata


Masura 212 - Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana


Masura 214 - Plati de agro-mediu


Masura 221 - Prima impadurire a terenurilor agricole

Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice

Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale


Axa LEADER

Masura 4.1 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
Masura 4.21 - Implementarea proiectelor de cooperare

Masura 4.31 - Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

Sub-masura 431-1. Constructie parteneriate public-private

Sub-masura  431-2. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului

Masura 511 - Asistenta tehnica

Masura 61 - Plati complementare directe

Institutii implicate

1. Autoritate de Management : Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa: Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37
Tel: 0213 07 23 00
E-mail: feadrmadr.ro
Web: www.maap.ro

2. Autoritate de Plata : Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa: Sediul Central - Bucuresti
Str. Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, Bucuresti
Tel: 0214 - 02.27.79
Email: promovare@apdrp.ro
Web: www.apdrp.ro