Purceii gratis, înlocuiți cu subvenție directă pentru crescătorii de porci! Plata maximă: 20.000 euro/fermă!

Fermierii pot accesa suma maximă 20.000 de euro pentru un nou ajutor de minimis aprobat de Guvern și publicat, astăzi – 11 mai în Monitorul Oficial. Banii pot fi ceruți de crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița și este o continuare a sprijinului cunoscut de fermieri în anii trecuți prin care se dorea înmulțirea acestor două rase autohtone care sunt considerate în pericol de abandon. Dacă în vechiul program beneficiau procesatorii și crescătorii care doreau purcei gratis, în acest an primesc sprijin doar furnizorii de purcei.

Programul de purcei gratis din rasele Bazna și Mangalița s-a transformat în acest an în sprijin doar pentru crescătorii de animale care vând minim patru purcei, contra cost, și primesc o subvenție de la stat de 1.200 de lei/cap scroafă. Asta bineînțeles pe lângă remunerația primită pentru purcei.

În primii doi ani de la implementarea programului, adică 2018 și 2019, cei care doreau să crească această rasă puteau să primească un număr maxim de 10 purcei care puteau fi preluați de la furnizori. Furnizorii aveau obligația să livreze purcei înțărcați din rasele Bazna sau Mangalița cu o greutate minimă de 10 kilograme/cap pentru care primeau 250 de lei/cap.

Cum funcționează ajutorul în 2020

Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița. Pentru a fi eligibili la programul de finanțare cu bani de la stat, producătorii trebuie să îndeplinească aceste condiții:
-să dețină exploatații înregistrate/autorizate sanitar veterinar;
-să dețină scroase din rasele Bazna și/sau Mangalița, înscrise în Registrul Genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în Registrul național al exploatațiilor;
-să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat;
-să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 purcei/an/scroafă, la o greutate de minim 8 kg/cap. Toți purceii livrați trebuie să fie identificați potrivit legislației în vigoare;
-să mențină efectivul de scroafe cu care s-a înscris pe toată perioada de derulare a Programului. Subvenția de care pot beneficia crescătorii de suine este de 1.200 de lei pe scroafă, pe an, cu condiția comercializării a minimului de 4 purcei/cap de scroafă/an la greutatea minimă de 8 kg/cap. Plata către fermierii eligibili se va face într-o singură tranșă.

Pentru primirea sprijinului  beneficiarii înregistraţi în Registrul unic, depun cereri de plată  la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după livrarea produșilor obținuți de la scroafele înscrise în cererea de înscriere, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii în care s-a realizat ultima livrare a purceilor, însoţite de copii ale următoarelor documente:
a) factură de vânzare din care rezulta datele de identificare ale cumparatorului si numarul de
animale comercializate ;
b) avizul de însoțire din care rezulta numarul de purcei comercializati, greutatea totală/greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislatia sanitar veterinara în vigoare;
d) certificatul sanitar – veterinar pentru purceii comercializați.
e) registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

Cererile de plată şi documentelele justificative se depun până cel târziu, la data de 10 decembrie a anului de cerere.

Citiți și: Guvernul a aprobat ajutorul de minimis pentru crescători! Sprijinul maxim: 20.000 euro/fermă!

Înscriere în programul de minimis pentru scroafe cu purcei se face în baza unei cereri, însoțită de documentele următoare:

-certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz al/a solicitantului, împuternicire și o copie a B.I/C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
-documentul din care rezultă că exploatația figurează înregistratp în Registrul Național al Exploatațiilor, cu animalele identificate și înregistrate în SNIIA, eliberat de operatorul Sistemului național de identificare;
-documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, în copie, după caz;
-certificatul de origine al scroafelor înscrise în registrul genealogic al rasei care fac obiectul cererii, în copie;
-registrul exploatației completat la zi din care rezultă numărul scroafelor înscrise ăn Registrul Genealogic al rasei deținute, în copie;
-dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie.

Bugetul total alocat schemei pentru scroafele de Bazna și/sau Mangalița  este de 1.000.000 de lei pentru anul 2020 față de 4.600.000 lei cât s-a finanțat în 2019.

Foarte important! În cazul în care la data depunerii cererii de înscriere în Program sunt în vigoare măsurile restrictive ca urmare a COVID-19, beneficiarii transmit prin fax sau în format electronic prin e-mail la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, toate documentele necesare accesării ajutorului de minimis. Verificarea sumelor rămase sau potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din DAJ și se comunică
telefonic/fax sau în format electronic, prin e-mail înainte de înregistrarea cererii de înscriere în program.

Reamintim că Programul de acordare a purceilor în mod gratuit a debutat în anul 2018 și s-a bucurat de mare interes din partea beneficiarilor. Singura problemă a constituit-o numărul mic de crescători de rasă pură din cele două specii.

 

https://agrointel.ro/142747/purceii-gratis-inlocuiti-cu-subventie-directa-pentru-crescatorii-de-porci-plata-maxima-20-000-euro-ferma/

Login pentru a posta comentarii
Go to top