Super User

Super User

Efectele secetei asupra sectorului agricol în contextul pandemiei de COVID-19 au fost analizate astăzi la Palatul Victoria, în cadrul întâlnirii dintre premierul Ludovic Orban și reprezentanții Agrostar, cea mai mare federație din agricultură.

A fost adusă în discuție și situația inspectoratelor pentru calitatea semințelor, dar și a nivelului diferit de salarizare din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Ștefan Nicolae, preşedintele Agrostar: Noi am cerut premierului și Ministerului Agriculturii investiții masive, am cerut ca personalul din aceste instituții să ajungă la un nivel salarial cel puțin la nivelul celor de la Agenția Națională Sanitar-Veterinară, pentru că rolul lor este determinant în ceea ce privește securitatea alimentară a populației, și bineînțeles că am discutat de salarizarea acestor entități, pentru că salarizarea este foarte mică la ora actuală, 3.500-4.000 de lei, ceea ce nu cred că este o salarizare care să corespundă cerințelor pe care noi, populația, le avem pentru a avea o mâncare sănătoasă pe piață.

Realizator: Președintele AGROSTAR a mai spus că s-a discutat și despre finanțarea plăților către fermierii afectați de secetă, care, în opinia sa, nu acoperă nici măcar 30% din pierderi. La întâlnire a participat și ministrul agriculturii, Adrian Oros.

STOP DENIGRĂRII GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI! În ultima vreme, constatăm cu durere că un asalt nemilos și fățiș se desfășoară împotriva gospodăriilor de subzistență țărănești și a micilor fermieri, spun cu amărăciune țăranii români în scrisoarea transmisă astăzi pentru AGROINFO, adresată conducerii Ministerului Agriculturii și celor de care depind deciziile din agricultura românească.

Declarațiile ministrului, ale secretarilor de stat și ale experților Ministerului Agriculturii susțin că au găsit vinovatul pentru situația în care se află agricultura românească.  

Aflăm cu stupoare că dispariția, în acest an, a zeci de mii de gospodaăii țărănești de mici dimensiuni este aplaudată la scenă deschisă de oficialii MADR. Un real succes! Aflăm, de asemenea, că fermele de subzistență nu mai au loc în noua politică agricolă făurită de cei veniți ca o speranța la cârma MADR! Vinovatul de destinul frânt al agriculturii românești a fost indentificat, prins și urmează să fie legat si anihilat!

Nu este un partid politic ce ne-a condus de 30 de ani încoace prin rotație, nici vreun ilustru ce a făcut fraude cu bani publici sau fonduri europene, nici cei ce au privatizat și vândut la “bucată” capitalul agricol de stat, nici primarii care împart după pofta inimii pășunile ca pe moșia “mă-sii”, oaia neagra este țăranul român ce nu vrea încăpățânatul să fie fermier, ci țăran.

Deși nu mănâncă prea mult din subventii, nici nu deranjează cu hectarul lui de porumb sau vaca păscută pe marginea drumului pe mai marii agriculturii, nu suntem vruți, fraților!

Aflăm, de asemenea, că s-a stabilit, tot cu analiza “SWOT” , că micii fermieri ar fi și problema încălzirii globale, nu gestionează bine dejecțiile. Mi-aș permite să întreb, având cam în toate satele toaleta in curte, ale noastre sau ale animalelor?

Dar, domnilor, acest încăpățânat de țăran român“flutură opinca” de secole și datorită lui vorbiți românește ! Când Europa se ridică și stabilește ca obiectiv prioritar protejarea micilor fermieri și păstrarea diversității în sate, la București e înfundată casca.

Aveți dumneavoastră idee ce au simțit românii, fii sau nepoții bunicului ce doar lor putea să le spună în șoaptă, înainte de 89 ,“ acolo era pământul nostru” când au primit pământul înapoi? Da, acel hectar prășit la sapă și acea vacă în pripon pe marginea drumului  ce vă deranjează când vizitați “fermieri de succes “ .

În analiza “SWOT” ați calculat la câți zilieri a dat și dă o bucată de pâine o vacă, un hectar de porumb sau 1000 de metri de vie? Ați calculat câți domni au crescut cu lapte de la vaca lu' tanti Lenuța și au ajuns oameni mari la București? Puteți compara hotarul cu nuci sau pruni ce desparte ari lui  Ion de ari lui Gheorghe cu suprafețele de monoculturi ale marilor fermieri din punct de vedere ecologic? Sau impactul asupra mediului  a agriculturii intensive, chimizate la maxim, cu câteva căruțe de gunoi ce țăranul român știe când, unde și cum să le aplice pe tarlaua lui?

Deci, vă întreb ,sunteți siguri că ați calculat bine in acea analiză impactul micilor fermieri în comunitățile din care fac parte? Europa vă contrazice!

Când veți reuși să procesati  cerealele României să nu mai ia drumul portului, măcar cele din marile exploatații , când subprodusele din morărit gen tărâța nu vor fi mai scumpe ca grâul, când veți zootehniza România și tinerii noștri  vor reveni în sate, vă vom asculta analizele și ne vom da bucuroși la o parte. Deocamdată sa fiți bucuroși că o generație cu pensie de CAP a prășit cuminte hectarul de porumb, a crescut 2 porci, a muls o vacă și nu a venit niciodată să ceară nimic la București. Ne păstrăm independența alimentară! Rușine !!!

Radu Teodor, în numele țăranilor români.

HOTĂRÂRE ADOPTATĂ DE GUVERN! Guvernul a aprobat în ședința din seara de 27 august 2020 hotărârea pentru acordarea unui ajutor de minimis de 25 de lei/familia de albine apicultorilor care au suferit pierderi de pe urma fenomenelor hidrometeorologice.

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie.

Beneficiarii, criteriile de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

a) apicultorilor, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
b) apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
c) apicultorilor, persoane juridice, precum şi oricărei forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile/întreprinderile unice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă beneficiarilor pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în cuantum de 25 lei/familia de albine.

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

În cazul nerespectării prevederilor, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă.

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 49.948.500 lei și se asigură din bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", prin bugetul repartizat direcțiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti pe anul 2020, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și înainte de depunerea cererii, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București solicită Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” lista apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2020.

CERERE. ACTE

După efectuarea verificării și informarea beneficiarilor asupra efectivelor înscrise în listă, beneficiarii depun la direcţiile pentru
agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti cererea însoţită de următoarele documente:
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5, lit. a)
c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei;

Cererea însoţită de documente poate fi transmisă la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail. Verificarea sumelor rămase sau potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează de către persoana împuternicită din direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi se comunică telefonic/fax sau în format electronic prin e-mail înainte de înregistrarea cererii.

În situaţia în care beneficiarii deţin în exploataţie mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceștia depun o singură cerere la direcţia pentru agricultură judeţeană pe teritoriul
căreia beneficiarul deține numărul cel mai mare de familii de albine.

Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare  a fost prelungit până la data de 15 septembrie 2020.

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.

În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, aceștia sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

OFICIAL. Guvernul a aprobat în ședința din seara de 27 august 2020 o ordonanță de urgență prin care se acordă un ajutor de stat de 100 de euro/cap de bovină crescătorilor de bovine care au suferit pierderi din pricina pandemiei Covid-19.

Potrivit OUG aprobată de Guvern, ajutorul se acordă crescătorilor care dețin animale din speciile bovine respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat  beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să dețină femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE (femele din specia bovină cu vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020), în exploatații cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020;
b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
c) nu se afla în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019

Beneficiarii care accesează ajutorul de stat nu pot accesa și Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter exceptional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care dețin minimum 91 capete femele adulte bovine înregistrate în RNE la data de 1 iulie 2020. În forma inițială a proiectului OUG, ajutorul se acorda de la minimum 100 de capete de bovine. La cererea crescătorilor a coborât acest prag la 91 de capete.

Cuantumul ajutorului este echivalentul în lei a 100 euro/cap femelă bovină adultă.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere așa cum este definită la art. 2, lit.b) care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 35.700 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020.

Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențe.

Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2020.

DEPUNERE CERERE.ACTE

Beneficiarii depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cererea însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) registrul exploatației emis de operatorul Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de bovine deținut la data 1 iulie 2020, pentru exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere;
c) coordonate bancare/trezorerie.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploatații de creștere a bovinelor cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură unde au depus cererea unică de plată pentru anul 2020 sau pe raza căruia își au sediul social, după caz.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020.

Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

OFICIAL! Guvernul a aprobat în ședința din 27 august 2020 ajutorul de stat de 100 de euro/UVM acordat crescătorilor de porci care au suferit pierderi din cauza pandemiei de Covid-19.

Potrivit Ordonanței de Urgență aprobată de Guvern, ajutorul se acordă crescătorilor care dețin animale din specia suine, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor, denumite în continuare beneficiari.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să dețină exploatație cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar;
b) să desfășoare activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sanitare veterinare generate de evoluția pestei porcine africane;
c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
d) nu se afla în dificultate, (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019.

Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe).

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 119.560 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020.

Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțede urgențe.

Ajutorul de stat  poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Perioada de valabilitate a schemei este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2020.

Beneficiarii depun cererea de solicitare a ajutorului de stat la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe rază căruia își are sediul social sau la centrul județean al APIA, unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor din cadrul PNDR 2014-2020, însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/împuternicitului;
b) copie de pe documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, după caz;
c) mișcarea animalelor pe o lună din semestrul I al anului 2020, din care să rezulte că a desfășurat activitate de creștere a suinelor, însușită de conducătorul unității sau documente justificative care atestă că în semestrul I al anului 2020 exploatația se afla în zonă supusă restricțiilor de mișcare a suinelor conform Deciziei 2014/709/UE a Comisiei privind măsurile zoosanitare de combatere a
pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE;
d) copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA asumată de beneficiar prin semnătură, din care să reiasă adresa, suprafaţa utilă a spaţiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat M 14.
e) copia schiței validată de beneficiar aferentă locurilor de cazare, calculate conform prevederilor Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, pentru spațiile de cazare care nu se află în M14;
f) coordonate bancare/trezorerie;
g) pentru beneficiarii care au accesat măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul Programului Național De Dezvoltare Rurală –PNDR, 2014- 2020, copiile documentelor prevăzute la lit.a), b), c), d) și f) depuse împreună cu cererea de plată/deconturile justificative rămân valabile și pentru această schemă. A.P.I.A. va prelua datele
operate şi verificate din aplicaţia electronică de gestionare a măsurii M14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploataţiile cu cod ANSVSA.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi transmise la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, și prin fax, poștă sau în format scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentelui transmis.

În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploatații de creștere a suinelor cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean al APIA pe raza căruia își
are sediul social sau la centrul județean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020.

Perioada de depunere a cererilor şi a documentelor justificative este de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (de la data publicării în Monitorul Oficial).

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020.

Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2020, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA

OFICIAL. Un set de ajutoare de stat, așa-zisele ajutoare Covid-19, a fost aprobat în ședința de aseară, 27 august 2020, de Guvernul României. Ajutoarele vor fi plătite crescătorilor de animale până la data de 31 decembrie 2020. Termenul de depunere a cererilor la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este de 20 de zile de la publicarea ordonanțelor de urgență în Monitorul Oficial.

Schemele de ajutor de stat aprobate de Guvern, joi seara, prin ordonanțe de urgență, pentru crescătorii de bovine, crescătorii de porci și crescătorii de păsări au caracter temporar și sunt acordate în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19, având ca scop compensarea pierderilor cauzate de pandemia COVID-19, în perioada cuprinsă între 1 martie – 1 iulie 2020.

Pentru fiecare beneficiar valoarea ajutorului nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro!

AJUTOR DE STAT 100 DE EURO/CAP DE BOVINĂ!

Ajutorul se acordă crescătorilor care dețin animale din speciile bovine respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice.

ATENȚIE! Acest ajutor de stat, plătit din bugetul de stat, este destinat doar crescătorilor de bovine care au minimum 91 de capete femele adulte bovine înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) la data de 1 iulie 2020.

IMPORTANT! Pentru crescătorii de bovine care dețin sub 91 de capete de bovine, Ministerul Agriculturii a pregătit Măsura 21 prin care se acordă o sumă forfetară, nu plata pe cap de animal, iar banii provin din fonduri europene, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR). Deocamdată, fișa Măsurii 21 este în faza de proiect, supus aprobării. Acest ajutor nu se încadrează în categoria ajutoarelor de stat.

Cuantumul ajutorului de stat acordat crescătorilor care dețin minimum 91 de capete femele adulte bovine este echivalentul în lei a 100 euro/cap femelă bovină adultă.

Condiții de eligibilitate:

a) să dețină femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE (femele din specia bovină cu vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020), în exploatații cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 2020;
b) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
c) nu se afla în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019.

Cererile se depun la APIA în termen de 20 de zile de la publicarea ordonanței de urgență în Monitorul Oficial.

ACTE:

a) copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) registrul exploatației emis de operatorul Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de bovine deținut la data 1 iulie 2020, pentru exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere;
c) coordonate bancare/trezorerie.

Ajutorul de stat va fi plătit crescătorilor până la termenul de 31 decembrie 2020, conform prevederilor ordonanței de urgență aprobată joi seara de Executiv. INTEGRAL AICI PREVEDERILE ORDONANȚEI DE URGENȚĂ!

AJUTOR DE STAT DE 100 DE EURO/UVM PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI!

Beneficiarii sunt crescătorii care dețin animale din specia suine, respectiv, întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după caz, precum şi persoanele juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe).

Condiții:

a) să dețină exploatație cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar;
b) să desfășoare activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sanitare veterinare generate de evoluția pestei porcine africane;
c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
d) nu se afla în dificultate, (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019.

Cererea se depune la APIA în termen de 20 de zile de la publicarea ordonanței de urgență în Monitorul Oficial.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020.

 ACTE NECESARE AVEȚI AICI!

AJUTOR DE STAT DE 100 DE EURO/UVM PENTRU CRESCĂTORII DE PĂSĂRI!

Ajutorul de stat se acordă crescătorilor de păsări, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă.

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

Condiții:

a) să dețină exploatație autorizată sanitar veterinar;
b) să desfășoare activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în semestrul I al anului 2020;
c) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile și respectă prevederile de la punctele 20 și 23 din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
d) să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019.

Cererile se depun la APIA în termen de 20 de zile de la publicarea ordonanței de urgență în Monitorul Oficial.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020.

ACTE NECESARE AVEȚI AICI!

Ajutor de 49 de lei pe cap de oaie, atât cer oierii pentru recuperarea unui procent de 15% din pierderile suferite din cauza pandemiei de COVID-19! Ionică Nechifor, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine ”Moldoovis”, susține că proprietarii de ovine au avut pierderi estimate la 306 lei, pentru fiecare animal deţinut, în perioada crizei generate de noul coronavirus, însă este conștient că statul nu poate să despăgubească întrega sumă și de aceea cere sprijinul statului pentru acoperirea unui procent de 15% din totalul pierderilor.

Ionică Nechifor este de părere că statul ar trebui să acorde crescătorilor de oi un ajutor de în valoare de 49 de lei pentru fiecare ovină înregistrată şi eligibilă pentru subvenţii la APIA, și nu 7 lei, cât se vehiculează la acest moment de conducerea ministerului Agriculturii.

”Nouă ni s-a cerut o estimare a pierderilor pe care le-am avut în perioada celor patru luni de criză mai accentuată, vis-a-vis de coronavirus. Am făcut un calcul, am înaintat către Ministerul Agriculturii. Practic, pierderile noastre se ridică la 306 lei per cap de oaie. E normal că statul nu poate să susţină 100% pierderile acestea, dar măcar o parte să le acoperim. Am cerut un 15%, adică 49 de lei per cap de oaie. (…) Nu am primit nimic. Practic, ni s-a aruncat un cinci lei per cap de oaie. După aceea ni s-a spus că ni se mai dau doi lei”, a declarat Ionică Nechifor, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine ”Moldoovis”, potrivit radioiasi.ro.

Preşedintele ”Moldoovis” spune că pierderile au fost provocate de cheltuielile suplimentare generate de criza sanitară, dar şi de scăderea considerabilă a vânzărilor de lapte şi brânză de oaie.

Potrivit lui Ionică Nechifor, la nivel naţional sunt înregistrate aproximativ 8,6 milioane de ovine, în timp ce în judeţul Botoşani figurează în evidenţele autorităţilor aproximativ 200.000 de capete de oi.

Ministrul Agriculturii Adrian Oros a declarat sâmbătă, 22 august, la Sibiu, că sectorului de creștere a ovinelor i-au fot atribuite 40 de milioane de euro pentru compensarea pierderilor cauzate de evoluția pandemiei de coronavirus.

Protestul fermierilor Constanța! Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), George Scarlat, a sosit la protestele organizate de fermierii dobrogeni, astăzi, miercuri – 26 august. Oficialul s-a strecurat printre oameni și utilaje încercând să calmeze spiritele, însă, nemulțumiți agricultorii au cerut socoteală pentru lipsa despăgubirilor din cauza secetei, a faptului că Dobrogea nu a fost declarată încă zonă  calamitată și pentru că nu s-a investit de-a lungul timpului în sistemele de irigații. O altă mare apăsare a agricultorilor este reprezentată de termenele de plată la credite și leasinguri.

Ministrul Oros și-a stabilit întâlniri la Cluj

Deși fermierii se așteptau ca ministrul Adrian Oros să se deplaseze pentru a discuta cu ei, în locul șefului de la Agricultură a venit secretarul George Scarlat, cel care i-a ținut locul lui Oros și la ultimele două ședințe de Guvern. Conform agendei, ministrul Adrian Oros s-ar afla azi în Cluj la mai multe întâlniri cu fermierii din localitățile clujene.

George Scarlat a încercat să le explice oamenilor exasperați de situația din agricultură că trebuie să mai aștepte banii pentru despăgubiri până la finalizarea rapoartelor, 30 septembrie sau chiar începutul lunii noiembrie 2020, pentru a ști exact impactul secetei pentru culturi.

”Soluțiile sunt ca în momentul în care vom finaliza rapoartele, deci până la 1 septembrie dumneavoastră (fermierii) trebuie să notificați Comitetele Locale pentru Situații de Urgență. Astăzi, când vorbim, Constanța are aproximativ 137.000 de hectare, dintre care pentru 95.000 de hectare deja sunt făcute procesele verbale. Până la data de 15 septembrie, comisiile vor trebui să meargă în teren să încheie procesele verbale. Între 15 și 30 septembrie se vor face acele rapoarte de sinteză de către Comisiile Județene și vor fi transmise către Ministerul Agriculturii, pentru a face o centralizare a lor să vedem care este cuantumul și impactul. Nu putem aloca anumite sume atât timp cât nu știm impactul. După data de 30 septembrie vom iniția un alt act normativ, care așa cum a promis și domnul ministru al Finanțelor, la următoarea rectificare de buget, că va fi în octombrie sau începutul lunii noiembrie, vom găsi soluții pentru a veni, fie pentru sistemul plată per hectar, așa cum este la cultura toamnă sau un mecanism de finanțare a pierderilor pe o perioadă îndelungată. Certitudinea este că trebuie să găsim soluții și sigur vom găsi!”, a spus oficialul.

”Calamitatea naturală când va fi declarată?”

Secretarul de stat din MADR a răspuns și întrebărilor fermierilor legate de cum vor fi banii primiți de la Uniunea Europeană distribuiți, pentru că, spun agricultorii,  anul trecut i-au primit în luna octombrie. Totodată acești au acuzat că altor fermieri din țări europene aproape că le-au fost date împrumuturi fără dobândă și au dat ca exemplu Ungaria. Ulterior au revenit la principala revendicare: ”Calamitatea naturală când va fi declarată?”

”Măsura este luată, dar dacă tehnic și legislativ nu poți, nu ai voie să dai! Din punct de vedere al compensării pierderilor pentru culturile de primăvară noi trebuie să urmărim tot procedura legală prin care trebuie să constatăm la fiecare fermier pentru că vine Curtea de Conturi. Pentru forța majoră, trebuie să vorbiți în primul rând cu Camerele de Comerț din fiecare județ în parte, să fie o circulară la nivel național, astfel încât, dumneavoastră în parte, să cereți Camerei de Comerț să vă emită acele certificate. Cu asta merg la București, trebuie să rezolvăm problema. Nu am cum să dau bani publici fără control, că doar s-a declarat secetă! O să vă dau datele de contact…să rezolvăm problema asta!”, a mai spus Scarlat.

Pentru că Dobrogea are deficit de apă dintotdeauna, fermierii au ridicat și problema irigațiilor, la care oficialul din ministerul Agriculturii a menționat că s-au alocat bani pentru sistemele de irigații, însă anul acesta se găsește la final de exercițiu financiar PNDR 2014-2020, motiv pentru care sumele sunt limitate. Mai mult, i-a îndemnat pe fermieri să nu se mai organizeze în OAI-uri pentru că sistemul de irigații va fi în curând modernizat de stat.

”În ultimii 4 ani avem în Planul Național de Investiție în infrastructura de irigații, avem o șansă unică! Vă garantez că ceea ce se va începe anul acesta va schimba în 5 ani foarte multe! Eu înțeleg, nu am cum să vă conving eu astăzi pe dumneavoastră! Rămâne să vedem! 230 de milioane de euro pe care le avem prinse în buget pentru a face despăgubiri, să fi avut 230 de milioane eu, care răspund de ANIF, să faceți investiții, anul acesta am avut cei mai mulți bani prinși, mulți bani dar foarte puțini, 50 de milioane de euro. Întrucât suntem la sfârșit de exercițiu financiar a PNDR 2014-2020, sumele sunt limitate, pentru această sesiune de OUAI-uri au fost 43 de milioane de euro, și ținând cont și uitându-ne în statistici și am văzut proiectele și OUAI-urile care au aplicat și de 5-6 ori și au luat proiecte, în detrimentul unuia care nu a aplicat niciodată și nu a luat niciun proiect. Am spus să creăm în această ultimă sesiune posibilitatea ca măcar un OUAI, măcar stația de punere în funcțiune să și-o modernizeze și am zis că cei care au beneficiat în ultimii 5 ani, nu mai au de ce să primească punctaj acum. Vă spun ca informație pe care n-am mai spus-o, pe planul națion al de reziliență, avem posibilitatea noi, ca țară, declarând această infrastructură critică a României în ceea ce însamnă schimbări climatice și securitate alimentară, să putem să modernizăm atât infrastructura principală de irigații cât și infrastructura secundară de irigație, dar, atenție, cea care este în administrarea statului. Cea pe care am predat-o către OUAI-uri, către fermieri va trebui pe Planul Național Strategic să prindem în continuare măsura 4.3 pe care o bugetăm. Fac apel către fermierii care doreau să-și constituie OUAI-uri că avem bani mai mulți să modernizăm noi, statul, infrastructura și să o predăm către fermieri la cheie, decât să mai aplice proiecte, pentru că nu vor fi prea mulți bai în PNS pentru măsura asta! De aceea vă spun că OUAI-ul și măsura 4.3 vor fi puțin schimbate, dar vom da posibilitatea în OUAI, ca și până acum, ultimele 2 sesiuni, ca până la 30% să aveți dreptul să achizițoniați echipamente de irigații”, a conchis secretarul de stat în MADR, George Scarlat.

DEFILAREA TRACTOARELOR. AGROINFO v-a anunțat ieri, în premieră, că astăzi fermierii din Constanța vor ieși în stradă cu tractoarele.  Peste 100 de tractoare au defilat prin mai multe localități din județul Constanța unde seceta a făcut ravagii în culturile agricole. Secretarul de stat MADR George Scarlat a fost trimis de ministrul agriculturii să discute cu fermierii protestatari. Ce promisiuni le-a făcut secretarul de stat MADR?

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, aflat în vizită în județul său, Cluj, l-a trimis la manifestația tractoarelor de la Constanța pe secretarul de stat MADR George Scarlat, cu misiunea să-i liniștească pe agricultori cu câteva promisiuni verbale.

Disperarea, teama că nu vor mai avea de unde să-și plătească ratele și datoriile la furnizori, pentru că seceta i-a pus la pământ, i-au scos pe agricultorii din Constanța în stradă astăzi cu tot cu tractoare. Manifestația nu s-a numit protest, pentru că li s-a atras atenția că nu pot protesta în pandemie. A fost o defilare pașnică a tractoarelor care să atragă atenția decidenților din Ministerul Agriculturii că situația în care se află agricultorii din acest județ este cumplită. Seceta le-a provocat pierderi financiare uriașe, mulți dintre ei nu mai au bani ca să-și achite datoriile la furnizori de inputuri, ratele la bănci și leasingurile.

VIDEO AICI CU MANIFESTAȚIA DE ASTĂZI! PAGINA FACEBOOK AGROINFO!

A fost prezent la evenimentul nostru domnul secretar de stat MADR George Scarlat și a ascultat doleanțele noastre, ale fermierilor. Avem doar promisiuni verbale. Ministrul era la o întâlnire la Cluj cu fermieri. Secretarul de stat ne-a promis că se vor pune toate problemele în discuție la nivelul conducerii ministerului. Pentru declararea Dobrogei ca zonă calamitată nu există cadru legislativ și ar trebui elaborat un act.

Avem promisiunea verbală că până la sfârșitul lunii septembrie vom fi cu banii în conturi, despăgubirile pentru secetă, că se vor urgenta toate procedurile, inclusiv controlul administrativ a eșantionului de 5% din totalul fermierilor care cer aceste despăgubiri. Ne aflăm în situația în care trebuie să ne plătim inputurile pentru anul următor, loturile semincere sunt compromise de secetă și mulți fermieri nu vor avea sămânță. Avem datorii la furnizori și ar trebui să le cerem, din nou, pe datorie, să le cerem furnizorilor de inputuri să ne păsuiască. E ca un lanț, noi avem probleme, au și furnizorii de inputuri și nu știm dacă ne mai pot păsui. S-a discutat și problema amânării ratelor și leasingurilor și BNR se pare că nu e de acord. Suntem disperați și noi, și angajații noștri. Dacă aceste promisiuni verbale nu se vor concretiza, nu știu ce vom face, a declarat fermierul Alexandru Chipăilă, membru în Grupul de Inițiativă Civică al Producătorilor Agricoli Dobrogeni,  exclusiv pentru AGROINFO.

Fermierii care au manifestat astăzi cer:

1. Suspendarea ratelor, măsură aplicabila cel târziu de la 01.09.2020;
2. Plata de urgență a sumelor, și așa mici, fixate pentru despăgubirea calamităților.
3. Rambursarea cu celeritate a TVA-ului pentru fermieri.
4. Plata de urgență a subvenției la motorină și a primelor de asigurare a culturilor.
5. Modificarea legislației în sensul susținerii proiectelor independente de irigații, din surse alternative de apă. Poate chiar si posibilitatea accesului acestui gen de proiecte la fonduri europene/naționale.
6. Încurajarea fermierilor să planteze perdele forestiere prin relaxarea regulilor și furnizarea de material săditor.
7. Prioritate pentru proiectele de irigații naționale existente și viitoare, în zona Dobrogei. Este regiunea cu cel mai mare deficit de apă și totuși, cu ferme relativ mari și bine tehnologizate, cu potențial bun!
8. Declararea județului Constanța ca zonă calamitată! (sursa ziuaconstanta.ro)

Vineri, 12 iunie 2020, EFFAT și aliații din întreaga mișcare sindicală marchează Ziua Mondială Împotriva Muncii Copilului .
Anul acesta, accentul se pune pe impactul asupra pandemiei coronavirusului asupra muncii copiilor. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii (OIM), șocurile economice și de pe piața muncii rezultate amenință să împingă milioane de oameni în insecuritate și sărăcie. Din păcate, mai multe studii au indicat că acest lucru poate duce apoi la o creștere notabilă a muncii copiilor.
Munca copiilor este o problemă specială pentru sectoarele alimentare și agricole din întreaga lume. După cum au evidențiat EFFAT și afiliații noștri de această dată anul trecut, doar 2 milioane de copii din Africa de Vest numai sunt exploatați ca parte a industriei cacao. Orice creștere a acestor numere care rezultă din coronavirus nu ar fi doar o ultraj morală și o tragedie umană, ci și alte dovezi ale producătorilor de ciocolată care au renunțat la angajamentul lor din 2010 de a eradica munca copilului în producția lor până la sfârșitul deceniului.
Comitetul de coordonare a cacao EFFAT continuă să abordeze problema muncii copilului. În decembrie 2019, filialele EFFAT, FGTB-ABVV Horval, în Belgia și FNV, în Olanda, au organizat un atelier care reunește stewards de la firme de procesare a cacao, colegi sindicali și reprezentanți ai lucrătorilor din Ghana, Coasta de Fildeș, Brazilia, Indonezia și Germania pentru a discuta despre posibil abordări pentru eliminarea muncii copiilor și a condițiilor precare de muncă în producția de cacao. Aceasta a fost urmată în ianuarie 2020 de o întâlnire introductivă cu Caobisco (ciocolată, biscuiți și produse de cofetărie din Europa) pentru a discuta diligența cuvenită în lanțul valoric al cacao.
Aceasta nu înseamnă să scoatem în evidență industria de cacao. Munca copiilor este prea obișnuită pentru cafea, ceai, trestie de zahăr și ferme și plantații de fructe și legume, pentru a numi doar câteva. Este adesea cuplat cu condiții de muncă degradante și brutal de exploatare și stăpânit de violență.
Ca atare, EFFAT continuă să impulsioneze puternic la nivel european pentru o directivă cuprinzătoare privind diligența necesară și conduita în afaceri responsabilă, care obligă companiile agroalimentare să respecte și să respecte drepturile omului - inclusiv drepturile lucrătorilor și sindicatelor - (și imperativele de mediu) pe tot parcursul lor activități și relații de afaceri, care acoperă atât lanțurile lor globale de furnizare, cât și subcontractarea.
Considerăm că este timpul pentru un cadru de diligență adecvată care să asigure companiilor și instituțiilor financiare care operează în UE să țină cont de eventualele abuzuri și daune în operațiunile lor interne și globale . Prin extindere, codificarea în drept a obligației corporative de a respecta drepturile omului și a mediului ar trebui să ofere companiilor mai multă încurajare pentru autocontrol - adică să identifice, să atenueze și să prevină abuzurile din amonte în operațiunile lor într-o etapă anterioară. Sindicatele ar trebui să joace un rol central în definirea și punerea în aplicare a inițiativelor de due diligence ale companiilor.
În acest fel, o directivă care obligă companiile să realizeze analize cuprinzătoare a riscurilor în lanțul de aprovizionare ar constitui un pas important înainte în protejarea împotriva muncii copiilor. Nu putem lăsa coronavirusul să jefuiască și mai mulți copii ai copilăriei lor. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să-i protejăm pe copii de munca muncii copiilor.
 
Informații suplimentare utile:
Raportul special al OIM - COVID-19 și Munca copiilor: un moment de criză, un timp de acțiune .
Meant to (L) gain: a discute despre munca copilului în agricultură ”, o discuție produsă de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), în colaborare cu Parteneriatul internațional pentru cooperarea în domeniul muncii copiilor în agricultură (IPCCLA) .
Declarație IUF cu link-uri către afișele afiliate IUF-EFFAT afiliate cacao

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR este organizatie reprezentativa la la nivel national  si este membra a  EFFAT si UITA.

Pagina 3 din 50
Go to top