Start-up business - o șansă pentru tine și comunitatea ta.

În zilele de 09 și 11 octombrie 2018 au avut loc în Brăila, respectiv în localitatea Suraia, județul Vrancea sesiuni de informare organizate in cadrul proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta! – POCU/ 82/3/7/105217, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

La aceste evenimente de informare au participat peste 60 de persoane, cu statut pe piața muncii atât angajati, cât și persoane inactive și șomeri.
Cu ocazia acestor evenimente, participanții au fost informați cu privire la oportunitățile antreprenoriale pe care Federația Agrostar, în parteneriat cu Asociația ACOR din Galați, le oferă locuitorilor din regiune, prin intermediul acestui proiect.
Persoanele participante au fost informate cu privire la obiectivele, activitățile si rezultatele proiectului, condițiile de eligibilitate ale grupului țintă, condițiile de înscriere și procedura de selecție a grupului țintă, programul de formare profesională, concursul de planuri de afaceri, precum și beneficiile pentru grupul țintă din Regiunea Sud-Est.

Login pentru a posta comentarii
Go to top