ESTE LEGE! SCHIMBARE MAJORĂ PENTRU ATRIBUIREA PĂȘUNILOR CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

LEGE ÎN VIGOARE! Pășunile aflate în proprietatea publică sau privată a primăriilor sunt atribuite direct crescătorilor de animale. Până acum, atribuirea directă era doar pentru pășunile aflate în proprietatea privată a primăriilor, pentru cele din proprietatea publică, primăriile organizau licitații. Legea care modifică articolul 16 din Legea zootehniei nr.32/2019 a fost promulgată acum de președintele României, Klaus Iohannis și publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit legii, prin derogare de la prevederile art.315 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, unitățile admnistrativ-teritoriale, respectiv comunele și orașele, care dețin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinație agricolă, libere de contract, pot încheia contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, prin atribuire directă, cu crescătorii de animale.

Vechiul articol 16, modificat prin legea publicată acum în Monitorul Oficial: Art.16 (1) Prin derogare de la prevederile art. 21*1 -21*6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Domeniilor Statului încheie contracte de  concesiune/închiriere/arendare, după caz, a terenurilor cu destinație agricolă, libere de contract, prin atribuire directă, în condițiile legii, cu crescătorii de animale, persoane fizice sau persoane juridice, care nu dispun de terenuri cu destinație agricolă concesionate/arendate/închiriate, din următoarele specii: taurine, bubaline, ovine, caprine, suine, precum și cu crescătorii de păsări.

Atenție, crescători de animale! Primăriile sunt obligate, prin lege, să vă atribuie direct suprafețele de pășune libere de contract, indiferent că aceste pășuni sunt în proprietatea publică sau în proprietatea privată a primăriilor. Pănă la acest moment, atribuirea directă se făcea doar pentru pășunile aflate în proprietatea privată a primăriilor. Astfel, primăriile aveau o portiță pentru pășunile din proprietatea publică și le scoteau la licitație. La licitație, se știe ce se întâmpla, prețul redevenței/chiriei pe hectar creștea spectaculos.

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top