Lista completă cuantum ajutoare pentru fermierii români!

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro și anume: fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) - 2.569,10 mil. euro și fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) - 692,09 mil. euro.

Alocările au fost prioritizate în funcție de rezultatele analizei SWOT și analizei nevoilor care au fost efectuate în cadrul MADR în parteneriat cu mediul asociativ din agricultură, ținându-se cont totodată de prioritățile programului de guvernare.

De asemenea, conform Regulamentului de tranziție, 37% din sume trebuie alocate măsurilor de climă, mediu  și bunăstare.

sac-cu-euro_b

sM4.1 "Investiții în exploatații agricole": 760 mil. euro alocare publică (CFM) pentru componentele:
- achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. euro
- vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
- zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. euro
- tineri fermieri (achiziție utilaje - vegetal și zootehnic): 75,00 mil. euro
- zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - NAȚIONAL: 240,00 mil. euro
- zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - MONTAN: 60 mil. euro
- legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil. euro
- legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. euro
 sM4.1a "Investiții în exploatații pomicole": 122,70 mil. euro alocare publică (CFM)
 sM4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole": 140,00 mil. euro alocare publică (CFM)
 sM4.2a "Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol": 10 mil. euro alocare publică (CFM)
 sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole" - componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare publică (CFM)
 sM6.1 "Instalarea tinerilor fermieri": 100,00 mil. euro fonduri EURI
 sM6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole": 50,00 mil. euro fonduri EURI
 sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"- NAȚIONAL: 60,90 mil. euro fonduri EURI
 sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"- MONTAN: 26,10 mil. euro fonduri EURI
 sM6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole": 100,00 mil. euro fonduri EURI
 sM9.1 "Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol": 5,00 mil. euro alocare publică (CFM)
 M10 „Agromediu și climă”: 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI
 M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI
 M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. euro alocare publică (CFM)
 M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro alocare publică (CFM)
 sM16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 40,00 mil. euro fonduri EURI
 sM16.4a "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare"- pomicultură: 10,00 mil. euro fonduri EURI
 sM17.1 "Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor": 20,00 mil. euro alocare publică (CFM)
 M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (viitoare)”: 5,00 mil. euro fonduri EURI
 M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”: 100 mil. euro alocare publică (CFM)
 M19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri”: 23,00 mil. euro fonduri EURI.

Informații transmise de Ministerul Agriculturii pentru Agroinfo.

 

Sursa

https://www.agroinfo.ro/politic/lista-completa-cuantum-ajutoare-pentru-fermierii-romani

 

Login pentru a posta comentarii
Go to top