Ministerul Agriculturii: Categorie de funcționari trecută în funcții de directori executivi

O categorie de funcționari aflați în subordinea Ministerului Agriculturii va fi promovată ca funcție la titulatura de directori executivi. Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, care în prezent sunt conduse din funcția de inspector șef, vor avea ”la cârmă” câte un director executiv numit de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Schimbarea apare în Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995, care se află, de astăzi, joi – 17 mai, în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), la secțiunea ”Proiecte de acte normative”.

Iată care sunt modificările care apar în proiectul de act normativ:

”Art. I. Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 15 septembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, cuprinse în anexa nr. 2, sunt subordonate tehnic structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și sunt conduse de un director executiv numit de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.”

Art.II. În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 15 septembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, orice referire la Ministerul Agriculturii și Alimentației se consideră a fi făcută la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. III. Aplicarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă fiecărei categorii de personal, se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, se arată în proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor.

n motivarea emiterii acțiunii, este descrisă situația actuală și sunt arătate schimbările preconizate. Astfel, la momentul de față există următoarea situație:

”Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, cuprinse în anexa nr. 2, sunt subordonate Inspecţiei de stat pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentației și sunt conduse de un inspector șef numit de ministrul Agriculturii şi Alimentaţiei.

Funcția de ”inspector șef” din cadrul Inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor este o funcție publică specifică, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995.
.

Potrivit prevederilor art. 402 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ”…. stabilirea sau modificarea structurii de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, în parte…” este atributul conducătorului acesteia. Funcția publică specifică de ”inspector șef” este echivalată, în prezent, cu funcția publică de conducere de director executiv, prin aviz al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, eliberat potrivit legislației în vigoare anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.”

Totodată, sunt arătate în proiectul de act normativ, schimbările preconizate:

”Din analiza modului de organizare a Inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor prin prisma prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, s-a considerat că nu este necesară menținerea funcției publice specifice de inspector șef, astfel încât aceasta se înlocuiește cu o funcție publică generală, respectiv cea de director executiv.”

Proiectul de act normativ se află în dezbatere publică până la data de 27 iunie, adică 10 zile de la data publicării, 17 iunie. Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/191454/ministerul-agriculturii-categorie-de-functionari-trecuta-in-functii-de-directori-executivi/

Login pentru a posta comentarii
Go to top