Reforma PAC: includerea condiționalității sociale în acordul politic de astăzi este o mare victorie a sindicatelor.

Reforma PAC: includerea condiționalității sociale în acordul politic de astăzi este o mare victorie a sindicatelor.

Bruxelles, 25 iunie 2021 -

Colegiuitorii au încheiat un acord politic cu privire la următoarea reformă a politicii agricole comune în urma discutiei de ieri și a trilogului Jumbo de astăzi.

Pentru prima dată în istorie, instituțiile UE au convenit asupra unei reforme a PAC care să ia în considerare condițiile a milioane de lucrători agricoli din Europa.

Comentând rezultatul trilogului Jumbo, Kristjan Bragason, secretar general al EFFAT, a spus: „Acordul de astăzi privind PAC este o veste minunată pentru toți lucrătorii agricoli din Europa. Cererea EFFAT de condiționalitate socială părea a fi lipsită de speranță în urmă cu câteva luni. Numai datorită sprijinului și mobilizării afiliaților noștri și a aliaților noștri a fost în cele din urmă posibilă realizarea unei PAC care să contribuie la contracararea încălcării drepturilor lucrătorilor. Acum facem apel la miniștrii agriculturii să confirme acordul la reuniunea Consiliului AgriFish care va avea loc săptămâna viitoare ”.

În același timp, EFFAT regretă să vadă că, din cauza opoziției Consiliului, statele membre vor începe implementarea voluntară a condiționalității sociale începând cu 2023 (intrarea în vigoare a următoarei reforme) și obligatoriu din ianuarie 2025. Vom munci din greu împreună cu afiliații noștri pentru a accelera procesul de implementare a condiționalității sociale în fiecare stat membru pentru a ne asigura că devine aplicabilă peste tot în 2023.

Împreună cu includerea crucială a unui mecanism de condiționalitate socială, alte elemente sociale importante fac acum parte din acord:

  • Serviciile de consiliere agricolă vor trebui să furnizeze fermierilor informații despre condițiile de muncă și despre informațiile care trebuie furnizate lucrătorilor.
  • Statele membre ar avea, de asemenea, oportunitatea de a promova îmbunătățirea condițiilor de muncă și ocupare ca parte a intervențiilor lor sectoriale.

În ceea ce privește arhitectura ecologică a PAC, EFFAT ar fi salutat o legătură mai puternică între PAC și obiectivele ambițioase de mediu ale Acordului verde și ale strategiei Ferma la furcă.

Acordul politic de astăzi este un semn important pentru milioane de contribuabili europeni și un pas decisiv în direcția corectă către o agricultură mai justă și mai corectă în Europa.

EFFAT PR: https://effat.org/featured/cap-reform-the-inclusion-of-social-conditionality-in-todays-political-deal-is-a-great-trade-union-victory/

Login pentru a posta comentarii
Go to top