În VIGOARE! Listă acte ajutor APIA de 142 de lei/vacă și 232 lei/tona de lapte pentru minim 3 vaci!

Ordonanța de Urgență pentru acordarea unui ajutor Covid anul acesta crescătorilor de animale care dețin minim 3 vaci a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Este în vigoare, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate demara de mâine primirea cererilor. Agroinfo vă pune la dispoziție lista actelor obligatorii pentru obținerea acestui ajutor.

Documente atașate cererii de ajutor:

1. Copie CUI/CIF, după caz;
2. Copie buletin/carte de identitate al/a beneficiarului /titularului/adminstratorului/reprezentantului legal/împuternicitului
3. Document coordonate bancare, trezorerie
4. Document emis de utilizatorul Sistemului național de identificare din care rezultă efectivul de bovine potențial eligibile cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021 și efectivul de bovine potențial eligibile cu vârsta de minimum 16 luni deținut la data de 31 ianuarie 2021, în exploatațiile cu cod ANSVSA înscrise în cerere

lista-ajutor-covid_b


5. Copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoțită de copii de pe factură/facturi sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a valorificat lapte în luna ianuarie 2021
6. Copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil la data depunerii cererii, însoțită de copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în ianuarie 2021
7. Copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în ianuarie 2021, prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică
8. Copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF și PJ
9. Copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie 2021, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/in-vigoare-lista-acte-ajutor-apia-de-142-de-lei-vaca-si-232-lei-tona-de-lapte-pentru-minim-3-vaci

Login pentru a posta comentarii
Go to top