Modificare de ultimă oră! Cine poate primi ajutorul de 1.500 lei/hectar!

Ce modificări de ultim moment a adus MADR la Ordonanța de Urgență pentru instituirea schemei de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică!

Ordonanța de Urgență 157/2022, care prevede acordarea către fermieri de despăgubiri de secetă, a fost publicată în Monitorul Oficial 1111 din data de 17 noiembrie 2022.

Potrivit actului normativ, vor putea primi despăgubiri de secetă următorii beneficiari:

Art. 4. — Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică în grade de afectare cuprinse între 30% și 100%, conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, respectiv:

  • a) producătorii agricoli persoane fizice;
  • b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) producătorii agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare.

Art. 5. — Prezenta schemă se aplică beneficiarilor prevăzuți la art. 4 care au înființat în toamna anului 2021 următoarele culturi ce au fost afectate de seceta pedologică în grade de afectare cuprinse între 30% și 100%, conform proceselor verbale de constatare și evaluare a pagubelor: a) grâu; b) secară; c) triticale; d) orz; e) orzoaică; f) ovăz; g) rapiță.

Art. 6. — (1) Beneficiarii prevăzuți la art. 4 sunt eligibili la solicitarea schemei dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  • a) dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021 și suprafețele afectate de seceta pedologică cu un procent de calamitare cuprins între 30% și 100%;
  • b) sunt înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înființate în toamna anului 2021, respectiv grâu și/sau secară și/sau triticale și/sau orz și/sau orzoaică și/sau ovăz și/sau rapiță, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;
  • c) nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Ca noutate față de forma inițială a proiectului de Ordonanță de Urgență elaborat de MADR,

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), pot solicita schema și potențialii beneficiari aflați în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment la data depunerii cererii, caz în care aceștia au obligația ca la data acordării sumelor reprezentând grantul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență să prezinte documentul emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului prin care se atestă ieșirea din starea de dificultate, iar în caz de neprezentare în termen a documentului, solicitantul este exclus de la schema de finanțare.

ordonanta seceta 2022_b

Vezi Până când pot fermierii să depună cererile de plată la direcțiile agricole și ce acte sunt necesare pentru despăgubirile de secetă în 2022!

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/vegetal/general/modificare-de-ultima-ora-cine-poate-primi-ajutorul-de-1-500-lei-hectar

Ultima modificare Sâmbătă, 19 Noiembrie 2022 09:13

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top